неделя, 6 юни 2010 г.

Simon Ekrelius A/W 10...


P H O T O G R A P H Y - J E N N I P O R K K A


A R T D I R E C T I O N - S A S H A R A I N B O W


S E T D E S I G N - V I N C E N T O L I V I E R I


M A K E U P - A F T O N R.


A S S I S T A N T - C H R I S T O F F E R H E D B E R G

Няма коментари:

Публикуване на коментар